facebookČeskyEnglish

STŘEDISKO RANÉ PÉČE
EDUCO ZLÍN Z.S.

Raná péče je terénní sociální služba poskytovaná dítěti a rodičům dítěte ve věku od narození do 7 let, které je zdravotně postižené nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého zdravotního stavu.

PROJEKTY

Pošleme to dál!

PROGRAM "SPOLU DO ŽIVOTA 2016‘ NADAČNÍHO FONDU AVAST" - více zde

ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ GRANT NADACE SYNOT 2016

Název projektu: Autem do rodin. Více informací zde

Komunikovat a být s Vámi

Projekt je zaměřen na zvýšení kvality života dětí s postižením do věku 7 let a jejich rodin... k otevření zde

Operační program Zaměstnanost

Profesionalizace NNO Středisko rané péče Educo Zlín z.s. k otevření zde

Operační program Zaměstnanost

Kvalitativní změna poskytování sociálních služeb v organizaci Educo Zlín z.s. k otevření zde

Středisko rané péče EDUCO Zlín z.s., Chlumská 453, 763 02 Zlín - Louky

ranapece.zlin@volny.cz, tel.: 739 777 729

IČ: 269 86 728, bankovní spojení: 194832314/0300 ČSOB a.s.