facebookČeskyEnglish

STŘEDISKO RANÉ PÉČE
EDUCO ZLÍN Z.S.

Raná péče je terénní sociální služba poskytovaná dítěti a rodičům dítěte ve věku od narození do 7 let, které je zdravotně postižené nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého zdravotního stavu.

CHCETE NÁS PODPOŘIT?

GIVT Víte, že můžete nákupem na svých oblíbených e-shopech podpořit naši organizaci? Nakupujte přes givt.cz třeba na zoot.cz, kasa.cz nebo damejidlo.cz a část z Vaší útraty půjde na naši podporu. A co je nejlepší? Nezaplatíte ani korunu navíc!

GIVT

Přispějte na konto - Bankovním převodem na číslo 194832314/0300 u ČSOB a.s.

Pokud na naše konto zašlete finanční příspěvek, budeme velice rádi, když nám pošlete také spojení na sebe, abychom vás mohli informovat o aktuálním dění a o tom, jak se svěřenými prostředky nakládáme (z bankovního výpisu se bohužel dozvíme pouze vaše jméno).

 

Staňte se partnerem

Naše sdružení se neobejde bez partnerů, kteří se na jeho realizaci finančně podílejí nebo bezplatně poskytují důležité a významné služby. Z tohoto důvodu sdružení uvítá jednak mediální podporu, dále pomoc formou darování hraček, rehabilitačních pomůcek, služeb a dalšího možného vybavení. …. Samozřejmě také uvítáme pomoc dobrovolníků při organizaci pořádaných akcí. V případě, že máte zájem stát se naším partnerem, ozvěte se nám.

Staňte se dárcem

Všem společnostem, firmám, právnickým i fyzickým osobám nabízíme možnost stát se smluvním dárcem. Snahou našeho sdružení je navazování kontaktů nejen s prestižními a společensky respektovanými společnostmi, ale také s fyzickými osobami a širokou veřejností. Uvítáme trvalou spolupráci i jednorázové přispění od dárců. Všichni dárci, kteří se rozhodnou pomoci, obdrží darovací smlouvu, ve které je přesně uvedeno, za jakým účelem je dar poskytován, popř. poskytnut. Dárce si může vyžádat doklady potvrzující využití těchto finančních prostředků. Dárce je za poskytnutí daru prezentován v rámci prezentačních aktivit sdružení.

Středisko rané péče EDUCO Zlín z.s., Chlumská 453, 763 02 Zlín - Louky

ranapece.zlin@volny.cz, tel.: 739 777 729

IČ: 269 86 728, bankovní spojení: 194832314/0300 ČSOB a.s.